Kölelik ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Politikası

Eaton Corporation plc, tedarikçilerinin köle işçi çalıştırmamasını veya insan ticareti yapmamasını sağlamayı taahhüt eder.Eaton Etik Yönetmeliği, Eaton çalışanları ve tedarikçilerinin riayet etmesinin beklendiği temel bir Eaton ilkesi olarak insan haklarına saygıyı öngörür.Eaton Etik Rehberi, Eaton tedarikçilerinin herhangi bir şekilde zorla işçi çalıştırmasını özellikle yasaklar.

Eaton tedarikçilerinin şu adreste bulunan Eaton Tedarikçi Davranış Yönetmeliği’ne (“Tedarikçi Yönetmeliği”) uyması şarttır:

http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm


Eaton tedarikçilerinin Tedarikçi Yönetmeliği’ne uyduklarını belgelemelerini gerektirir.

Tedarikçi Yönetmeliği’nin hükümleri uyarınca Eaton tedarikçilerinin Tedarikçi Yönetmeliği’ne uyumlarını denetleyebilir ve ciddi risklerin söz konusu olduğu durumlarda bu denetim haber verilmeden aniden yapılabilir.Eaton tedarik zincirlerinin Tedarikçi Yönetmeliği’ne uygun olup olmadığını denetler; bu tür bir denetim genellikle sadece insan ticaretine veya köleliğe odaklanmaz.Eaton tedarikçilerini çeşitli nedenlerden dolayı düzenli olarak denetler ve bu denetimler genellikle sadece köle işçi çalıştırma veya insan ticareti yasağına uyumu belirlemek için yapılmaz.Eaton genellikle insan ticareti veya köle işçi çalıştırma yasalarına uyumu değerlendirmek için üçüncü taraflarla çalışmaz.Ayrıca Eaton bir tedarikçinin insan ticareti yaptığına veya köle işçi çalıştırdığına yahut Eaton Etik Yönetmeliği veya Tedarikçi Yönetmeliği’ni başka şekilde ihlal ettiğine dair iddiaları yahut belirtileri hemen ve kapsamlı bir biçimde araştırır.Etik Büromuz aracılığıyla yapılan bu tür bir iddia, iddianın çözümü ve/veya araştırma bulgularıyla birlikte Eaton Yönetim Kurulu Denetim Komitesi’ne iletilir.Tedarik Zinciri yönetimi ve diğer Eaton yöneticileri Eaton Etik Yönetmeliği ve Tedarikçi Yönetmeliği ile ilgili eğitim alır, ancak genellikle köle işçi çalıştırma veya insan ticaretini ortadan kaldırmaya ilişkin özel bir eğitim verilmez.

Eaton insan ticareti yaptığı veya köle işçi çalıştırdığı anlaşılan herhangi bir tedarikçiden ürün yahut hizmet satın almaya devam etmeyecektir.