Sustainability image

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayabilecek şekilde toplumun şu anki ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelir. Eaton’da sürdürülebilirlik kendiliğinden gerçekleşen bir program veya girişim değildir. İşimizi nasıl yaptığımızdır ve başarımızın çok önemli bir parçasını oluşturur. Yıllardır “İşimizi Doğru Yapmak” anlayışıyla hizmet veriyoruz ve bu anlayış pazarlarımızda en çok örnek alınan şirket olma vizyonumuzun odak noktasıdır.

Eaton global kaynakları verimli kullanmak ve korumak, enerji verimli ürünler geliştirmek, emisyonları azaltmak, çevreyi korumak ve daha güçlü toplumlar kurmaya gönüllü olmak gibi dünyanın dört bir yanında sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden müşteri çözümleri geliştiriyor.

Eaton çapında, bütün çalışanları süreç ve uygulamaların daha sürdürülebilir olmasını sağlayan sorular sormaya teşvik eden ve şirketimizin sürdürülebilir bir geleceği desteklemesine yardımcı olan bir sorumluluk kültürü oluşturuyoruz.