Utility_264

Şebeke Hizmetleri

Yaşlanan şebekeler ve sürekli aratan elektrik talebi güvenilir bir gücün sunulmasını giderek daha da zorlaştırmaktadır. Mevcut ve yeni elektrik santrallerinin bilançolarını ve müşterilerinin hayatlarının etkileyen elektrik kesintilerini en aza indirmelerini sağlıyoruz.


Gerilim dalgalanmaları ve bunun sonuçları elektrik şirketlerinin yatırımcıları için önemli bir maliyet kalemine yol açabilmektedir. Bu tesisler ayrıca şu tür beklentilere sahiptir:
 • maliyet verimli, kullanım ömrünü uzatan çözümler
 • elektrik dağıtım sisteminin görüntülenmesi ve otomasyonu
 • mühendislik, işletme ve bakım işlevlerinin dışarıdan tedariki
 • işletme maliyetinin azaltılması
 • personel güvenliğinin artırılması
 • emre amadelik süresinin ve güvenilirliğin artırılması

Eaton Şebeke Hizmetleri için üretim, iletim ve dağıtım çözümlerinin temininde tanınmış bir liderdir.  Yüksek gelişmişliğe sahip ve sektöre özgü çözümlerimiz en yeni teknolojiyi hücre paneli, prefabrik hücre paneli kasaları ve motor kontrolleri ile entegre etmektedir.

Elektrik üretim santrali sahiplerine, iletim ve dağıtım operatörlerine, OEM'lere ve enerji perakendecilerine gerçekten kârlı faydalar sunmaktayız.

Aynı zamanda elektriğin son kullanıcılara tesliminde gerçek ve sürdürülebilir bir fark yaratmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar sergiliyoruz. Örneğin Orta Gerilim ve Alçak Gerilim hücre panelimiz şunları sunuyor:
 • SF6'sız tasarım sayesinde sera gazlarının azaltılması
 • Alçak Gerilim kablolarının yüksek entegrasyonu ve azaltılması önemli oranda daha az güç kaybına yol açmaktadır
 • Çevre dostu ve emniyetli kuru tip trafolar

Uzmanlığımız, tecrübemiz ve çözüme odaklı yaklaşımımız sistem sahiplerine daha fazla güvenilirlik, emre amadelik ve genel yatırım getirisi sunmamızı sağlıyor. Kapsamlı ürün yelpazemizde şunlar yer alıyor:
 • Orta Gerilim güç dağıtımı
 • Koruma ve kontrol ile ilgili Orta Gerilim sistemleri
 • Yerel iletişim ve şebeke kontrolü için dağıtımlı yönetim sistemleri
 • Akıllı sayaçlar ve yazılım çözümleri
 • SF6'sız hücre paneli çözümleri
 • Alçak Gerilim tüketici panelleri
 • Ev otomasyon kumandaları