Veri Merkezi Danışmanları

Dünya çapındaki veri merkezlerinin güç kaynağı

Eaton güç dağıtımı, güç kalitesi, ısı yönetimi ve görüntüleme ürünleri ile çözümlerinin yanı sıra büyük ve küçük veri merkezleri için proje yönetim hizmetlerini tek kaynaktan sunan bir çözüm tedarikçisidir. Eaton, her tür veri merkezi için yüksek güvenilirlik, enerji verimi ve çevre dostu ürünler ile ölçeği ayarlanabilir çözümler sunmaktadır. Dünya çapında güvenilir bir güç yönetim ortağı olarak veri merkezi projenizi başından sonuna kadar, tüm kullanım ömrü boyunca sunduğumuz hizmetlerimiz ile destekliyoruz. Devamı...

 

Bilişim ihtiyaçlarınıza bizim çözümlerimiz
_____________________________________
Eaton-ECPAutomotive
 
 
Pervane Gücü ve Isısı Yönetimi
Yüksek yoğunluklu pervane ekipmanlarının daha yüksek güç
gereksinimlerine sahip olması bu cihazların daha küçük alanda daha fazla ısı üretmesine yol açmaktadır.
Güç Takibi ve Yönetimi
Güç kalitesi ile ısı izlenmediğinde yönetilmeleri de mümkün olmamaktadır.
 
Bulut ve sanallaştırılmış bilişim sistemleri için güç ve daha iyi iş sürekliliğinin yönetilmesi
Giderek daha çok sayıda sanal hizmeti üzerinde barındıran fiziksel bilişim sistemleri için daha temiz ve güvenilir bir güç beslemesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bulut bilişim hizmetlerine yönelik talebin esnek ve kendi kendine hizmete dayalı yapısı daha fazla güç talebi, ısı yönetimi ve kullanılabilirlik ihtiyacını ortaya çıkarmakta, işletmelerin elektrik alt yapılarının ölçeklenebilirliğini hızlı bir şekilde yönetmelerini gerektirmektedir.
 

 

 

Elektrik ihtiyaçlarınıza bizim çözümlerimiz
_____________________________________
Eaton-ECPAutomotive
 
 
Emre Amadelik
Tek bir veri merkezinde çok sayıda kritik iş hizmetinin çalışması hem gücün kullanılabilirliği hem de kalitesi bakımından güç sorunlarına yönelik bir risk oluşturmaktadır.
Sermaye harcamasının en aza indirilmesi
Değişen kapasite ihtiyaçları, mali baskılar, eskime ve yeni çözümler doğru yatırımların yapılmasını zorlaştırmaktadır.
 
Alan optimizasyonu
Yeni sunucu ve sanallaştırma teknolojisinin ihtiyaçları daha da karmaşıklaştırmasıyla birlikte mevcut alan, güç, ısı yönetim ive üretkenlik arasındaki dengeyi nasıl kurarsınız?
Gelişmiş ölçüm
Enerji maliyetleri artmaya devam ettikçe güç kullanımının ve genel işletme veriminin artırılmasına yönelik baskılar da şiddetlenmektedir.
 
Ölçeklenebilirlik
Altyapı büyümesinin öngörülemediği durumlarda
sistem yedekliliği veya ek kapasite için gerekecek alanın boyutlarını tahmin etmek güç olabilir ve masraflı sonuçlar doğurabilir.
Kurulum Hızı
Çözümlerin hızla tanımlanması ve uygulanması gerekir. Kaynakların verimsiz bir şekilde kullanılması pahalıya mal olabilir ve teknoloji kısa sürede geçerliliğini yitirebilir.
 
Çevresel
Yasal gereksinimler, karbon gazı salımları, kurumsal sosyal sorumluluk ve mali hususlar çevre ile ilgili dört alandır.
Hizmetler
Güç ile ilgili sıkça karşılaşılan pek sorunun yanı sıra, farklı tedarikçilerden satın alınan değişik sistemler karmaşıklığı daha da artırmaktadır.
 
Hava akışı yönetimi
Yüksek yoğunluklu ekipmanlar daha önce hiç olmadığı kadar küçük bir alanda daha fazla ısı üretmekte, iş için kritik öneme sahip bilişim sistemlerinin ömrünü tehdit etmektedir.
Enerji verimliliği
Bir enerji merkezi işletme maliyetinin dörtte birine yakın kısmını enerji oluşturabilir. Veri merkezleri çapında enerji veriminin maksimize edilmesi bu maliyetin yönetilmesi ve bir kurumun karbon ayak izinin azaltılmasında son derece önemlidir./tr>