greenbuilding_264

Yeşil Bina Çözümleri

İnşaat sektörü AB'de kendi başına en büyük enerji tüketicisidir ve sera gazı emisyonlarının %36'lık önemli bir kısmını üretmektedir. Bu nedenle iklimin korunmasında çok büyük bir potansiyel taşımaktadır.

Aynı derecede önemli başka bir nokta ise enerji maliyetlerinin katlı olarak artmasıyla birlikte sektör enerji verimliliğinin elde edilmesi yoluyla büyük maliyet tasarruflarından faydalanabilmektedir.

Özünde sürdürülebilir değerlere sahip lider bir güç yönetimi şirketi olan Eaton şirketlerin hem maliyetlerini hem de ekolojik etkisini azaltmak amacıyla ideal şekilde konumlandırılmıştır.


Bina verimi

Yasal uyumluluğa duyulan ihtiyaç ile birlikte artan enerji kullanımı ve maliyetleri ile karbon ayak izini yönetme ihtiyacı inşaat şirketlerinin işe yaklaşımlarını değiştirmektedir. Eaton kendini bir binanın elektrik sistemini daha güvenilir, emniyetli, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getiren çözümler sunmaya adamıştır.

İklim koruma hedeflerinin karşılanması
Daha sürdürülebilir binalar iklimin korunmasına yönelik AB 20-20-20 hedeflerinin başarılmasına yardımcı olacaktır. %20 enerji verimliliği hedefinin başarılmasına değinmek için yeni binalara ve mevcut yapılara ilişkin performans gereklerinin sürekli artırıldığı bir Enerji Performansı İnşaat Direktifi AB tarafından uygulanmaktadır. Eaton daha sürdürülebilir binaların geliştirilmesini desteklemek amacıyla mimarların, danışmanların, sistem birleştiricilerinin ve kurulumcuların bu hedefleri karşılamalarına yardım etmektedir.

Kârlılık
Elektrik altyapısı temel olarak bir binanın değerini ve sonuç olarak yatırım getirisini etkilemektedir.. Avrupa Araştırma Alanı/EeB çalışmalarına öre bir Yeşil Bine stratejisi:

  • toplam yapı işletim masraflarını yaklaşık %10 azaltabilir
  • taşınmazın değerini %7 artırabilir
  • ek maliyetleri nispeten %5'lik düşük bir seviyede artırır
 

Eaton ticari ve endüstriyel binalar için elektrik altyapısını dikey sektörler, yeni inşaatlar ve yenileme çalışmaları kapsamında tasarlayabilir ve yönetebilir. Güç dağıtımı, güç yönetimi ve güç kalitesinde Eaton'ın Yeşil Bina Çözümleri planlama, inşaat ve bina kullanımında kritik maliyet faktörlerinin en aza indirilmesi için önemli bir katkıda bulunmaktadır. İşletme maliyetleri düşerken değerin artması daha hızlı yatırım getirisi sağlamaktadır.

Giderek daha çok Eaton ürünü mükemmel çevresel uyumlulukları, sürdürülebilirlik ve verimliliğe yönelik en yüksek beklentileri karşılamaları nedeniyle Yeşil Yaprak sembolünü taşımaktadır. Yeşil Bina Çözümlerimiz bu talepleri karşılamaktadır.

http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/Sustainability/SustainableSolutions/EatonGreenSolutions/index.htm