Overvoltage-protection_264

Darbe Gerilim Koruma Cihazı

Moeller® serisi

Darbe gerilimleri ile ilgili olayların hassas elektronik ekipmanlara hasar vermesini veya bunların bozulmasını önlemenin maliyet verimli bir yolu olarak bu ekipmanların ve ilgili süreçlerin iyi ve çalışır durumda kalmasını temin etmektedir.